Præsenterer

Projekt Banehuset

Sammenhold og fremtiden

Der er et fantastisk sammenhold og samarbejde blandt borgerne omkring Banehuset. Sammen ønsker parterne at udvikle stedet til at rumme nogle nye aktiviteter, som allerede er ved at tage form, men ikke rigtig kan være i bygningen. Der er fortsat spillested og Musikforening Banehuset driver musikdelen, men huset vil desuden rumme andre foreninger.

 

Den gode idé

De nuværende rammer for den frivillige musikforeningen Banehuset, som primært har lagt lokaler til musik, ønskes nu at blive renoveret/ udvidet til et kultur- & innovationshus. Projektet (renovering & udvidelse) vil kunne udfylde det store afdækkede behov for både børn, unge, voksne og seniorgenerationen. Huset vil kunne knytte læring i form af kultur, folkeskolen, e-sport og iværksætteri sammen. i sammenarbejde med blandt andet Haderslev Kommunes vision om “talentudvikling”, vil projektet udvide dette til fritidstilbud generelt. Huset vil ydermere hjælpe unge med iværksætteri og realisering.

Projektets fysiske rammer

Banehuset forefindes i en ældre industribygning, centralt beliggende i landsbyen Sommersted. Der er en musiksal, som ligeledes anvendes som øvelokale og mødested for borgerne i byen, og de omkringliggende landsbyer. Der er uudnyttede lokaler (stueplan og 1.sal), som kan anvendes til multifunktionelle rum, hvor blandt andet et eksisterende koldt lager kan inddrages. Dette, sammen med en ny udvidet facade/ foyer, som væsentligt vil forbedre klimaskærmen, vil udvidelsen med glaspartier, åbne op og vise brugen og aktiviteterne for forbipasserende.

 

Det omfatter projektet

Den nuværende bygningsmasse skal forbedres/ energirenoveres. Tagkonstruktionen på den ene tagside løftes/ efterisoleres, hvor facaden får nu beklædning og isolering. 

Som beskrevet i projektmaterialet, vil den nye foyer ikke kun give et smuk arkitektonisk udtryk, men samtidig reducere bygningens nuværende energibehov.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Den primære organisation består af den nuværende bestyrelse på 9 personer og 30 frivillige, som er tilknyttet musikforeningen. Der vil dog derudover være repræsentanter fra landsbyrådene fra Sommersted og de omkringliggende 9 landsbyer, såfremt projektet realiseres.

 

Relationen til lokalsamfundet

Projektet har en stærk relation med Haderslev Kommune. Musikforeningen Banehuset, som har eksisteret i mere end 20 år, modtager et fast årligt tilskud fra Kultur & Fritid, som har allokeret et tilskud på 2 mio. kr til projektet. Derudover samarbejder Banehuset med flere lokaler foreninger fra både Sommersted og de omkringliggende landsbyer. Banehuset er således ikke “kun” et spillested, men et stærkt omdrejningspunkt for området. Banehuset har i mange år involveret sig i områdets udvikling, hvor man har hjulpet områdets foreninger med forskellige aktiviteter.

Venligst giv os et like her

Læs hele projektmaterialet her